História filmu

Ľudia od nepamäti hľadajú rôzne spôsoby na rozptýlenie a zábavu. Vo svojom voľnom čase, a teda po práci si veľakrát v minulosti posadali a vravievali si rôzne príbehy. Na námestiach sa mnoho ráz diali rôzne predstavenia za účelom rozveseliť a zabaviť ľudí. Jedným veľmi zaujímavým spestrením, a možno ho považovať aj za predchodcu hororových filmov, je vynález Étienna Robertsa. V roku 1789 počas Francúzskej revolúcie v rozbitej kaplnke prebiehalo predstavenie Phantasmagoria, za ktorého vznikom stál práve Roberts. Predstavenie fungovalo na princípe laterna magika. Na tenkom plátne pomocou lámp na vozíkoch zobrazoval rôznych duchov a kostlivcov. Pre divákov to bolo nielen vyplnením voľného času, ale hlavne to v nich vyvolávalo ohromný pocit hrôzy a strachu. Ďalším zaujímavým predchodcom filmu je za iste vynález Eadwearda Muybridgeho, anglického fotografa, zoopraxiskop. Spomínaný vynález fungoval na princípe premietania fotografií v rýchlom slede za sebou, čo vyvolávalo ilúziu pohybu. O kúsok bližšie k dnešnému filmu určite napomohlo aj vynájdenie kotúčovej kamery Étienne Mareyom v roku 1881 – potrebitelski kredit.

V roku 1895 už môžeme hovoriť a zrode prvých filmových počinov (потребителски кредит). O ich uzretie svetla sveta sa postarali bratia Lumiérovci. Filmy boli predstavené v Paríži a jednalo sa o krátke filmové sekvencie zachytávajúce každodenné životné udalosti. Ich názov bol kinematograf. Po skúsenostiach z Paríža pre záujem o ich prácu dali vyučiť niekoľko kameramanov, ktorých poslali natáčať a premietať do sveta. Od kameramanov sa následne vyvinuli ďalšie, dnes pre film povinné profesie ako sú napríklad producenti, herci a pod. Prvé kinosály vznikli medzi rokmi 1905 až 1908. Filmy však ešte stále nemali dnešnú podobu. Jednalo sa o nemé filmy, neskôr sprevádzané hudbou, klaviristom, či dokonca orchestrom. Ako sme si spomenuli na začiatku, za nakrúcaním filmu a predstavenia ho divákom stál jeden človek a to kameraman, neskôr sa však vyvinula potreba režiséra, a to z dôvodu skvalitňovania filmovej tvorby. Na scénu prišla funkcia režiséra. Medzi prvých a veľmi významných režisérov patril George Meliés. Do jeho tvorby zaraďujeme napríklad hororový film Strašidelný hrad, či film Klaun a automat. Medzi režisérov vtedajšej doby určite patrí aj Edwin Porter, ktorý sa postaral o prvý westernový film Prepadnutie vlaku.

Veľmi pamätnými a charakteristickými filmami boli krátke grotesky veľmi typické pre Charlieho Chaplina. Charlie Chaplin si vo svojich filmoch sám zahral, aj si ich režíroval. Výrazným medzníkom vo filmovej tvorbe bol v roku 1918 vznik amerických filmových spoločností napr. Paramount, alebo Metro Goldwin Mayer. Nemý film naberal na svojej kvalite, až prerástol do popredia od roku 1930 film zvukový. Na začiatku sa takýto film podobal veľmi divadlu a divadelným predstaveniam. Na začiatku sa vo filmoch veľa tancovalo a spievalo. Známe filmové mená a herci z obdobia rokov tridsiatich boli Spencer Tracy, Paul Muni, Joan Crawford, Clark Gable či Nikolaj Čerkasov. V rôznych krajinách sa rozvíjali rôzne filmové žánre, napríklad v USA najmä žánre dramatické, v Anglicku najmä dokumentárne a životopisne filmy. Netreba však zabudnúť na Alfreda Hitchcocka a jeho horory. Francúzsko sa vo filmovej tvorbe v mnohom prelínalo a teda nebolo príliš vyhranené. Sovietsky film sa zameriaval na osudy  jednotlivcov, spomeňme napríklad komédiu Celý svet sa smeje. Od tých čias sme sa dopracovali až po dnešnú filmovú podobu rozličných žánrov.